Direkt:

Content:

Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Att skydda din personliga integritet och ditt privatliv är mycket viktigt för oss. Nedan ger vi dig detaljerad information om hur dina personliga uppgifter kommer att hanteras.

1. Åtkomstuppgifter och webhosting

Du kan besöka våra webbsidor utan att behöva lämna dina personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats lagrar webbservern automatiskt bara en så kallad serverlogg som innehåller och dokumenterar t ex namnet på den öppnade filen, din IP-adress, datum och tidpunkt för händelsen, överförd datamängd samt efterfrågad internetleverantör (åtkomstuppgifter).

Dessa åtkomstuppgifter kommer uteslutande att användas för analys av insamlade data i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt samt att förbättra utbudet av våra tjänster. Efter en intresseavvägning är denna behandling av uppgifter nödvändig för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen om en korrekt framställning av våra erbjudna tjänster. Samtliga uppgifter kommer att tas bort senast sju dagar efter att du har besökt vår webbplats.

Hostingtjänster från tredjepartsleverantör

Inom ramen för databehandling på vårt uppdrag är det en tredjepartsleverantör som åtar sig hostingtjänster och skapande av webbplats. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen om en korrekt framställning av våra erbjudna tjänster utifrån en intresseavvägning. Samtliga datainsamlingar och dataanalyser som sker i samband med användningen av denna webbplats eller via formulärer i vår webbutik behandlas på tredje parts webbservrar. En databehandling på andra webbservrar sker endast inom den här beskrivna ramen.
Denna tjänsteleverantör befinner sig i ett land inom den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Insamling och användning av uppgifter för avtalshantering

Vi samlar in dina personuppgifter om du tillhandahåller oss dessa frivilligt inom ramen för din beställning eller genom kontakt med oss (t ex via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält kommer att markeras som sådana, eftersom vi behöver dessa uppgifter för att hantera avtalet resp. behandla din kontaktförfrågan och för att du inte kan slutföra din beställning eller skicka din kontaktförfrågan utan att lämna dessa uppgifter. De uppgifter som ingår i datainsamlingen framgår av respektive dataformulär. Dina personuppgifter kommer att användas för att hantera avtalet och svara på dina förfrågningar. När avtalet har fullgjorts fullständigt kommer dina uppgifter att spärras för vidare användning och raderas när de skatte- och handelsrättsliga lagringsfristerna har gått ut. Detta gäller inte om du uttryckligen har gått med på en fortsatt behandling av dina personuppgifter eller om vi har förbehållit oss rätten att fortsätta använda uppgifterna på ett sätt som är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om nedan.

3. Vidarebefordran av uppgifter

För fullgörande av avtal vidarebefordrar vi dina uppgifter till den för transporten anlitade speditionsfirman, såvida detta är nödvändigt för att din beställning skall kunna levereras. Beroende på betaltjänstleverantör som du väljer under beställningsprocessen, vidarebefordrar vi de insamlade betalningsuppgifterna till det anlitade kreditinstitutet och i förekommande fall till den av oss anlitade betaltjänstleverantör resp. till den valda betaltjänsten. Delvis samlar de valda betaltjänstleverantörerna in dessa uppgifter själva, såvida du har skapat ett konto hos dem. I det här fallet måste du logga in med dina inloggningsuppgifter hos betaltjänstleverantören under beställningsprocessen. Då gäller respektive betaltjänstleverantörs sekretesspolicy.

4. Nyhetsbrev via E-post och direktreklam

Direktreklam och din rätt att göra invändningar
Därutöver förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för egna reklamändamål, t ex för brevledes försändelse av intressanta erbjudanden och viktig information om våra produkter. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning i syfte att kunna nå våra kunder via reklam.
Reklamförsändelserna skickas på vårt uppdrag ut av tjänsteleverantörer till vilka vi för detta ändamål har vidarebeordrat dina uppgifter.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges nedan.

5. Användning av cookies och webbanalys

För att presentera vår webbplats på ett attraktivt sätt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner för visning av passande produkter eller för marknadsundersökningsändamål, använder vi så kallade cookies på våra olika webbsidor. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning för att förbättra webbplatsens användbarhet samt utbudet av våra tjänster. Cookies är små textbaserade datafiler som lagras automatiskt på din enhet. Vissa av de cookies som vi använder oss av kommer att tas bort efter avslutad webbläsarsession, alltså efter att du har stängt ner din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies lagras permanent på din enhet och ger oss möjlighet att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök på vår webbplats (persistenta cookies). Du kan gå in på din webbläsare och dina inställningar och se lagringstiden av cookies. Du kan även gå in på din webbläsare och själv göra inställningar för att få information om när cookies installeras och bestämma själv för var och en av dem om du vill godkänna dem eller förhindra att cookies lagras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig från varandra beroende på vilket sätt den administrerar cookie-inställningar. Tillvägagångssättet beskrivs i webbläsarens hjälpmeny där det förklaras på vilket sätt du kan ändra dina cookie-inställningar.
Dessa hittar du för respektive webbläsare genom att gå in på följande länkar:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Genom att avböja cookies kan användningen av webbplatsens alla funktioner vara begränsad.
Inom ramen för användning av webbanalysverktyget Google Analytics (se nedan) använder sig denna webbplats även av så kallade DoubleClick-cookies som möjliggör att din webbläsare känns igen när du besöker andra webbplatser. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning i syfte att förbättra och marknadsföra vår webbplats. Den information som skapas automatiskt av denna cookie genom din användning av denna webbplats överförs till en Google webbserver i USA och lagras där. Inom ramen för IP-anonymiseringen på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas inför överföringen inom den Europeiska Unionen eller andra EES-stater. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles webbservrar i USA och förkortas där. Google sammanför principiellt inte den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics med andra data.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om nätaktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som är kopplade till användningen av denna webbplats. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning i syfte att förbättra och marknadsföra vår webbplats. Google kommer i förekommande fall att överföra denna information till tredje part, såvida detta föreskrivs av lagen eller i den mån tredje part har på uppdrag anlitats för behandling av dessa uppgifter.
Google DoubleClick är en tjänst som tillhandahålls av det amerikanska företaget Google LLC (www.google.de). Google LLC har sitt huvudsäte i USA och har EU-US-Privacy Shield-certifiering. Ett aktuellt certifikat kan granskas här. På grundval av denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har kommissionen bedömt att företag med Privacy Shield-certifiering säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Du kan avaktivera DoubleClick-cookies via denna länk. Därutöver kan du informera dig om installation av cookies hos Digital Advertising Alliance samt göra respektive inställningar. Samtidigt kan du själv göra vissa inställningar på din webbläsare för att få information om när cookies installeras och bestämma själv för var och en av dem om du vill godkänna dem eller förhindra att cookies lagras i vissa fall eller generellt. Genom att avböja cookies kan användningen av webbplatsens alla funktioner vara begränsad.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

För webbanalys använder denna webbplats Google (Universal) Analytics som är en webbanalystjänst från Google LLC (www.google.de). Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning i syfte att förbättra utbudet av våra tjänster. Google (Universal) Analytics använder metoder för att analysera användningen av denna webbplats som t ex genom cookies. Den automatiskt skapade informationen om din användning av denna webbplats kommer i regel att överföras till en av Googles webbservrar i USA där den även lagras. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas inför överföringen inom den Europeiska Unionen eller andra EES-stater. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles webbservrar i USA och förkortas där. Google sammanför principiellt inte den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics tillsammans med andra data.

Google LLC har sitt huvudsäte i USA och har EU-US-Privacy Shield-certifiering. Ett aktuellt certifikat kan granskas här. På grundval av denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har kommissionen bedömt att företag med Privacy Shield-certifiering säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Du kan förhindra överföringen av de uppgifter som har skapats av cookies och är relaterade till din användning av denna webbplats (inkl. din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera ett webbläsare plugin-program från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ till detta plugin-program kan du klicka på denna länk för att inför framtida besök förhindra datainsamling genom Google Analytics på denna webbplats. I samband med detta kommer en opt-out cookie att lagras i din webbläsare. Om du raderar dina cookies måste du på nytt klicka på denna länk.

6. Annonsering via marknadsföringsnätverk

*Remarketing med Google AdWords *
Vi använder oss av Google Adwords för att annonsera för denna webbplats i Googles sökmotorer och på tredje parts webbplatser. Varje gång vår webbplats besöks installerar Google en så kallad remarketing cookie som med hjälp av en pseudonym cookieID automatiskt visar intressebaserade annonser utifrån de webbsidor som du tidigare har besökt. Detta är nödvändigt för att tillgodose våra övervägande berättigade intressen utifrån en intresseavvägning i syfte att förbättra marknadsföringen av vår webbplats.

En automatisk databehandling sker endast om du gentemot Google har lämnat samtycke till att din webbläsar- och app-historik på Google får kopplas till ditt Google-konto och att information på ditt Google-konto får användas för personbaserad annonsering utifrån de webbplatser som du har besökt. Om du är inloggad på Google medan du besöker vår webbplats använder Google dina uppgifter tillsammans med data i Google Analytics, för att skapa och definiera målgruppsorienterade remarketing-listor. Dina personrelaterade uppgifter på Google kommer då tillfälligt att kopplas till data i Google Analytics för att skapa och definiera målgrupper.

Google AdWords remarketing är en tjänst som tillhandahålls av det amerikanska företaget Google LLC (www.google.de). Google LLC med huvudsäte i USA har certifierats enligt överenskommelsen EU-US-Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan granskas här. På grundval av denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har kommissionen bedömt att företag med Privacy Shield-certifikat säkerställer en adekvat skyddsnivå.

Du kan avaktivera remarketing-cookies via denna länk. Dessutom kan du få information om installation av cookies hos Digital Advertising Alliance och göra motsvarande inställningar.

7. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Du har rätt till att få kostnadsfri information om de personrelaterade uppgifter som har lagrats hos oss samt i förekommande fall rätt till rättelse, begränsning av automatisk databehandling och dataöverföring samt radering av dessa uppgifter.

Vid frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, upplysning om och rättelse, spärrning eller radering av dina uppgifter samt återkallelse av lämnade samtycken eller invändning mot viss databehandling, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna under Juridisk information.

Därutöver har du rätt till att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

********************************************************************
Rätt att göra invändningar
Såvida vi efter en intresseavvägning behandlar personuppgifter enligt ovan då behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra berättigade intressen, kan du göra invändningar mot denna behandling med framtida verkan. Sker behandling med anledning av direktmarkandsföring har du när som helst rätt att göra invändningar enligt ovan. I den mån behandlingen sker i annat syfte kan du endast nyttja din rätt att göra invändningar av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Efter att du har nyttjat din rätt att göra invändningar kommer vi i fortsättningen inte att behandla dina personrelaterade uppgifter i detta syfte, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker i samband med direktmarknadsföring. I detta fall kommer vi inte att använda dina personuppgifter för behandling i detta ändamål.

********************************************************************


denk-logo-footer

© 2019 DENK

Keramische Werkstätten e.K.

* ALLA PRISER INKL MOMS TRANSPORTKOSTNADER TILLKOMMER