Direkt:

Content:

Driftinstruktioner

Drift

Innan Dinéhällen tas i bruk måste gallret för askan läggas på avsatsen inne i keramikkrukan. Observera att Dinéhällen bara får användas när gallret ligger i.

Rengöring

Utsidan av keramikkrukan kan rengöras med vatten och borste. Efter rengöringen måste Dinéhällen vara fullständigt torr innan den tas i bruk igen. En invändig rengöring är inte nödvändig, genom värmen under användningen försvinner sot och fett av sig självt.

Pannan kan enkelt diskas av eller tvättas i diskmaskinen.

Säkerhet

Dinéhällen får endast användas utomhus på en plan, icke brännbar och säker plats. Detsamma gäller vid användning i samband med stativet. Vid öppen eld, som till exempel vid förbränning av trä får inga brännbara föremål befinna sig inom två meters avstånd.

Vid användning blir Dinéhällen varm. Den får bara flyttas med grytlappar eller skyddshandskar.

Använd ingen tändvätska eller liknande. Detta kan förorsaka explosion och medföra personskador! Dessutom kan vätskan förorsaka att det bildas sprickor i keramiken.

Släck aldrig den varma Dinéhällen med vatten då det kan förorsaka sprickor. Låt Dinéhällen slockna av sig själv eller häll på lite sand.

Blås aldrig på elden eller glöden uppifrån, då glöd kan tränga ut genom de nedre ventilationshålen.

Försäkra dig om att Dinéhällen är torr innan den tas i bruk.

Om keramikkrukan är skadad får Dinéhällen inte tas i bruk.

Dinéhällen är ingen leksak! Låt aldrig barn använda Dinéhällen utan uppsikt.

Stand 01-2013


denk-logo-footer

© 2021 DENK

Keramische Werkstätten e.K.

* ALLA PRISER INKL MOMS TRANSPORTKOSTNADER TILLKOMMER